Şərtlər və qaydalar

Holcim Plus Proqramının

 

1. Üzvlük

1.1 Üzv olmaq: Holcim Plus Proqramına üzv olmaq Azərbaycanda daimi yaşayan bütün şəxslər üçün mümkündür

1.2 Qeydiyyat: Üzvlük elektron ərizə formasını doldurmaqla başlayır. Bunu etməklə onlar Holcim proqramının qayda və şərtlərini qəbul etmiş olurlar

1.3 Fərdi üzvlük: Bir neçə şəxsin bir nəfərindən adından ərizə ilə müraciət etməsinə icazə verilmir

1.4 Holcim Azərbaycan ASC-nin üzvlüyü qiymətləndirmək hüququ: Holcim Plus Proqramında iştirak etmək ərizə ilə müraciət edən şəxs proqrama tam qoşulduqdan və onlayn qeydiyyatdan keçəndən sonra qeydiyyat nömrəsi sms şəklində onlara göndərilir. Holcim Azərbaycan ASC səbəb göstərmədən üzvlük ərizəsini kənarlaşdıra bilər

1.5 Ləğv etmə, dayandırılma və üzvlüyə xitam verilməsi: Üzvlər Holcim Plus Proqramını tərk edə bilər. Holcim 2 həftə öncədən xəbərdarlıq etməklə heç bir səbəb göstərmədən proqramı ləğv edə bilər. Holcim Azərbaycan ASC üzvlərlə müqaviləni dərhal dayandırmaq hüququna malikdir və əgər proqramın üzvü:

     (I) Holcim Plus Proqramının məlumat xarakterli sənədlərindəki qayda və şərtlərə zidd gedərsə

     (II) Yalnış məlumat verərsə və ya proqramdan qeyri-qanuni istifadə edərsə Məhkəmədə öz hüquqlarını və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən təzminat tələb edəcək.

1.6 Ləğv etmə zamanı balların etibarlılığı: Əvvəlcədən xəbərdarlıq şərtilə Holcim və üzv  tərəfindən üzvlüyə xitam verilərsə xitama qədər yığılmış bütün ballar 12 ay ərzində istifadə olunmalıdır. Eyni zamanda üzv proqramın şərtlərinə uyğun olaraq mükafatı almaq üçün yığılmış ballardan istifadə etmək hüququna malikdir. Üzv hər hansı mükafat alınmasına görə yetərincə olamayan ballar üçün iddia qaldıra   bilməz. Əgər Holcim ASC üzrlü səbəbdən razılaşmaya xitam verərsə üzv hesabında olan ballardan istifadə hüququnu itirir

1.7 Proqram qeydlərinin etibarlılığı: Bu ümumi müddəa və şərtləri nəzərə alaraq Holcim Azərbaycan ASC üzvlərin Fərdi Holcim hesablarının idarə olunmasına eləcə də balların hesablanmasına və Holcim Azərbaycan ASC tərəfindən təklif olunan mükafatlar barədə məlumat verilməsinə məsuliyyət daşıyır

 

2. Holcim Plus Üzvlük Kartı

2.1 Kartın Çatdırılması:  Holcim Plus Üzvlük Kartı müraciət etdikdən sonra verilir. Üzvlük kartı qeydiyyat prosedurandan keçməyən üzvlərə göndərilmir.

2.2 Holcim Plus kartının özünə məxsusluğu: Holcim Plus üzvlük kartı şəxsidir, ötürülə bilməz və təqdim olunan şəxs tərəfindən imzalanmalıdır.

2.3 Kartın xüsusiyyətləri: Holcim Azərbaycan üzvlük kartı Holcim Azərbaycanın mülkiyyətidir və üzvlük bitdikdən sonra geri qaytarılmalıdır.

2.4 Kart itirildiyi halda: İtirilmiş, oğurlanmış və zədələnmiş kartlar başvermə səbəbi aydınlaşdırılandan sonra yenisi ilə əvəz olunur.

2.5 Onlayn qeydiyyat: Sizə bizim veb səhifə vasitəsilə şəxsi hesabınızı idarə etmək səlahiyyəti veriləcək. Şifrənin səlahiyyəti olmayan şəxslər tərəfində istifadə olunması  və ya  düzgün istifadə olunmaması halları ilə əlaqədar şübhə yaranarsa, üzvlər dərhal *1010 nömrəsilə Holcim əməkdaşları əlaqə saxlamalı və ya  veb səhifə vasitəsilə sorğu göndərməlidirlər. Holcim Azərbaycan keçikmiş xəbərdarlıqdan irəli gələn və bildirişin alındığndan əvvəl yaranan zərərlər üçün məsuliyyətə cəlb oluna bilməz əgər bu zərlər bilərəkdən və ya kobud ehtiyyatsızlıq üzündən baş veribsə. Məsuliyyət baş vermiş maddi ziyan və maliyyə itkisi ilə məhdudlaşır. İstifadəçilər bu kimi hallar istisna olmaqla itkilər üzrə digər təzminatların verilməsi üçün iddia qaldıra bilməzlər.

 

3. BALLAR

3.1 Balları Hesablama Vahidi: Ballar Holcim Plus proqramı üzrə hesablanmanın vahididir və Bonus balı olaraq müəyyən edilir. Ballar hər satınalmada Holcim Azərbaycanın torbalarda qablaşdırılmış məhsulları üzrə təkmilləşdirilmə işi aparmaq üçün nəzərdə tutulub. Müəyyən olunmuş satınalma üzrə Bonus balları sizin ümumi ballarınızı və mükafatlar üçün münasibliyinizi artırmaqdan ötrü istifadə olunur.

3.2 Hesablanma üçün nəzərə alınan ballar: Bütün proqram üstünlükləri Üzvün Holcim Plus proqramına qoşulduğu andan bəri topladığı Balların sayına görə verilir.

3.3 Şəxsi ballar hesabı: Balların hesablanması üçün bütün üzvlərin öz şəxsi Holcim Plus bal hesabı olmalıdır. Ballar Holcim Plus Proqram qaydalarında qeyd edildiyi kimi verilir və nağd ekvivalentlər ilə mübadilə edilə bilməz. Verilən bu mükafat ötürülə bilməz və / və ya onların qüvvədə olma müddəti uzadıla və ya hər hansı digər ödəniş vasitələri ilə birləşdirilə bilməz. Mükafatı almaq üçün Holcim Plus Proqram balları digər şəxslər və ya üzvlərə ötürülə və ya vahid bir mükafat almaq üçün digər üzvlərin balları ilə birləşdirilə bilməz. Holcim Plus Proqram balları hər hansı digər bir üzvün proqram hesabına ötürülə bilməz.

3.4 Balların toplanması: Ballar üzvlərin hesabında Holcim Plus Proqramı üzrə cari şərtlərə əsasən hesablanacaq. Holcim Azərbaycan ASC balların toplanması və qaytarılması qaydalarını dəyişmək səlahiyyətinə malikdir. Üzv satın aldığı hər bir ton həcmindəki torba sement (o cümlədən ƏDV və çatdırılma) üçün 10 bal qazanacaq. Ballar sifarişin çatdırılmasına əsasən avtomatik olaraq təyin edilir. Hər satınalma ərzində toplanmış balların sayı və onların ümumi sayı SMS olaraq iştirakçının mobil telefonuna göndərilir.

3.5 Balların qeydiyyatı: Üzvlərin www.plus.holcim.az internet səhifə vasitəsilə onlayn qeydiyyatdan keçməsi və topladıqları balların öz hesablarına düzgün hesablanmasını təmin etmək üçün sifariş verdikləri zaman öz Holcim Plus üzvlük nömrələrini bildirmələri tələb olunur. Bu fəaliyyət Holcim Plus proqramına hesablandıqdan sonra, o, hər hansı digər sürətli flayer hesabı üzrə hesablana bilməz.

3.6 Balların geriyə şamil edilməsi: Əgər hər hansı bir səbəbdən, ballar hesablanmayıbsa, Üzvlər sözügedən mükafatın ardından on iki aya qədər müddətə məbləğin geriyə öz hesablarına şamil edilməsini tələb edə bilərlər. Müəyyən edilən müddət ərzində verilməyən sorğular qəbul olunmur.

3.7 Balların qüvvədə olması: Ballar il ərzində toplana bilər. Toplanan Ballar onların toplanmasının ardından üçüncü tam təqvim ilinin sonunda qüvvədən düşür. Balların qüvvədən düşmə müddəti ballar barədə xülasə vasitəsilə üzvlərə bildirilir. Ballarla bağlı xülasədə bildirilməsinə baxmayaraq istifadə olunmamış qalan ballar qüvvədən düşəcək və yenidən qüvvəyə minməsi üçün heç bir əlavə imkan təmin edilməyəcəkdir.

3.8 Ballara iddiaya dair qaydalar: Bütün Üzvlər SMS vasitəsilə müntəzəm hesabatlar və Holcim Plus proqramı barədə əlavə məlumatları alacaqlar. Holcim Plus proqramı üzrə belə hesabatlar və digər məlumatların çatdırılması bir ildən artıq müddətə proqram Ballarını toplamayan hər hansı bir Üzv üçün dayandırıla bilər. Holcim Azərbaycan ASC proqramla bağlı elanları SMS ilə göndərir. Oxşar elanlar həm də www.plus.holcim.az internet səhifəsi vasitəsilə verilir. Üzvlər bu elanların izlənməsi üçün cavabdehlik daşıyır. Üzvlər mobil telefon nömrələri və e-poçt ünvanlarını dəyişdirdikləri zaman Holcim Azərbaycan ASC-ni bu barədə məlumatlandırmalıdır. Üzvlər öz şəxsi məlumat və ünvanlarını yeniləmədiyi üçün məlumat bildirişlərini almadıqları halda Holcim Azərbaycan ASC buna görə məsuliyyət daşımır. Üzvlər çatmayan Holcim Plus bildirişinin səbəb olduğu hər hansı bir zərərə görə kompensasiya tələb edə bilməz.

3.9 Qeydlərdəki düzəlişlər: Üzvün meyarlara cavab verdiyi Balların  müəyyən edilməsi, proqramda iştirak və bal hesabı ilə bağlı etirazların qiymətləndirilməsi üzrə məsuliyyəti yalnız Holcim Azərbaycan ASC daşıyır və onların qeydiyyatdan yanlış keçirildiyi hesab edilərsə, bu Balları ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır. Holcim Azərbaycan ASC səhvən hesablanan və hər hansı bir üzv tərəfindən istifadə olunan bütün Balların geri qaytarılmasını tələb etmək və lazım gələrsə və gəldiyi zaman, belə balların kompensasiyası üçün hüquqi addımlar atmaq hüququna malikdir. 

 

4. BALLARDAN İSTİFADƏ

4.1 Ballar: Holcim Plus proqramı çərçivəsində təklif olunan ballar Holcim Azərbaycan ASC-nin müəyyən etdiyi plus.holcim.az internet səhifəsində olan kataloqda əks olunub.  

4.2 Ballar Cədvəli: Təklif olunan balları əks etdirən cədvəllər və onları əldə etmək üçün lazım olan Bal sayı proqrama aid internet səhifədə verilmişdir. Holcim Azərbaycan ASC əvvəlcədən verilən əsaslandırılmış bildirişdən sonra həmin cədvəlləri dəyişdirmək hüququna malikdir.

4.3 Ballardan istifadə: Üzvlər Bal qazanmaq üçün müvafiq sifarişi onlayn formada verə bilərlər. Əgər Üzv etdiyi sifariş ilə bağlı rezervasiyanı Holcim Plus mükafatının xüsusiyyətini aydın şəkildə ifadə etmədən edirsə, bu, ləğv oluna və digər mükafat ilə dəyişdirilə bilər

4.4 Balların verilməsi: Ballar yalnız tələb olunan mükafat mövcud olduğu təqdirdə və bunun üçün üzvün öz hesabında kifayət qədər xal olarsa verilə bilər. Verilən mükafatların qüvvəsi verildikdən sonra bir il ərzində başa çatır və ötürülə, əvəzlənə və / və ya uzadıla, eləcə də hər hansı digər ödəniş vasitələri ilə birləşdirilə bilməz.

4.5 Hədiyyə üçün lazım olan bal məbləği: Hədiyyələri tələb etmək məqsədilə üzvün hesabında lazımi bal məbləği olmalıdır. Üzvün hesabında kifayət qədər bal olmadıqda hədiyyə verilə bilməz. Hədiyyələri ala bilmək üçün tələb olunan balların sayı bütün üzvlərə eynidir.

4.6 Balların etibarlılıq müddəti: Vaxtı keçmiş ballara heç bir mükafat və ya kompensasiya tətbiq oluna bilməz. Holcim Plus Proqram Balları digər şəxslər və ya üzvlərə ötürülə bilməz və ya mükafat almaq üçün digər üzvlərin balları ilə birləşdirilə bilməz.

 

5. DİGƏR

5.1 Məxfilik: Holcim Azərbaycan ASC Proqram kontekstində üzvlə bağlı informasiyanı istifadə etmək hüququna malikdir. Üzvlüyün başlanması ilə üzvün yuxarıda göstərilənləri qəbul etdiyi hesab edilir.

5.2 Öhdəlik: Üzvlər yalnız Holcim Plus proqramının üstünlükləri olaraq proqram Balları hesablanmış hər hansı üçüncü tərəflər və ya şirkətləri (onların işəgötürən kimi) tam olaraq məlumatlandırmaq üçün məsuliyyət daşıyır.

5.3 Yerli Qanunlar: Holcim Azərbaycan ASC bu kimi yerli qanunlarla bağlı məhdudiyyətlərə uyğunluğu təmin etmək üçün tələb olunan istənilən tədbiri görmək hüququna malikdir və belə tədbirlərin nəticəsi olaraq faktiki zərərlərə görə Üzvlər tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilə bilməz.

5.4 Proqramdan sui-istifadə: Holcim Plus üzvlüyü üzrə ümumi şərtlər və qaydaları pozan, proqram mükafatlarından sui-istifadə edən və ya yalan məlumatlar verərək mənfəət əldə etməyə cəhd edən üzvlərin üzvlükləri belə fəaliyyətlər nəticəsində yaranan hər hansı faktiki zərərlərə əlavə olaraq Holcim Azərbaycan ASC tərəfindən ləğv edilə bilər və artıq əldə edilmiş hər hansı balları və / və ya mükafatları etibarsız elan edilə bilər. Üzv təyinatı üzrə istifadə olunmamış mükafat üçün kompensasiya ödəməlidir ki, bu da mükafat üzrə gəlir ekvivalentinin ən yüksək haqqını təşkil edir. Holcim Azərbaycan ASC qalan ziyanı sığortalamaq hüququna malikdir.

5.5 Holcim Azərbaycan ASC-nin proqramı və mükafatlardan imtinanı dəyişdirmək hüququ və məsuliyyətin məhdudlaşdırılması hüququ: Holcim Azərbaycan ASC əvvəlcədən verilən əsaslandırılmış bildiriş ilə Holcim Plus proqramını tamamilə və ya qismən dəyişdirmək və ya ləğv etmək hüququna malikdir. Holcim Plus proqramı üzrə ümumi şərtlər və qaydalara hər hansı dəyişikliklər və ya əlavələr aidiyyəti məlumatlar Holcim Azərbaycan ASC-nin hər hansı bir satış ofisində, Holcim Plus Çağırı Mərkəzində, Holcim Plus internet səhifəsində və ya üzvlərə e-poçt vasitəsilə göndərilən ballarla bağlı Hesabatlarda bəyan edilən kimi bütün Üzvlər üçün məcburi xarakter daşıyır. Holcim Azərbaycan ASC mükafatların mövcud olacağına və ya eyni mükafatlar üzrə eyni sayda Balların tələb olunacağına və ya mükafatların Üzv tərəfindən seçilmiş məhsullar üçün istifadə olunması hüququna zəmanət vermir. Holcim Azərbaycan ASC Holcim Plus proqramı üzrə yeganə və müstəsna səlahiyyətə malikdir.

 

6. TƏTBİQ EDİLƏN QANUNLAR, YURİSDİKSİYA

6.1 Üzvlər ilə Holcim Azərbaycan ASC arasındakı müqavilə münasibətləri, habelə göstərilən ümumi şərtlər və qaydalar Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.

6.2 Rüşvət və korrupsiya qanunun pozulmasına görə AR müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq Tərəflər tam hüquqi məsuliyyət daşıyırlar.